top of page

Satja Sai Starptautiskā organizācija Latvijā

 

 

logoarsimboliem.png

"Esmu atnācis, lai iedegtu mīlestības lampu jūsu sirdīs, un lai redzētu kā tā spīd dienu no dienas ar pieaugošu spožumu.

Es neesmu nācis runāt kādas konkrētas garīgās prakses vai indiešu filozofijas vārdā.

Es neesmu nācis kādas publiskas misijas, jebkādas sektas, konfesijas vai cita iemesla dēļ, nedz arī nācis pulcēt jebkādas mācības sekotājus.

Es neesmu domājis piesaistīt mācekļus vai pielūdzējus savā draudzē vai jebkurā draudzē.

Es esmu atnācis stāstīt par Universālo Ticību, par Dievišķo apziņu, par Mīlestības ceļu, par Mīlestības filozofiju, par Mīlestības pienākumu."

                          Satja Sai Baba

 

 

 

 

Starptautiskās Satja Sai organizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam apzināties viņa iekšējo dievišķību.

Ir tikai viena valoda –   sirds valoda,

Ir tikai viena rase  – cilvēce,

Ir tikai viena reliģija  – Mīlestības reliģija,

Ir tikai viens Dievs – un Viņš ir visuresošs.

 

 

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page