top of page

10 uzvedības principi

 

Satja Sai Baba ir devis desmit principus, kuri apgaismo piekritēju garīgo ceļu:

 

  • Mīli un kalpo Dzimtenei; nekritizē un neapvaino citu dzimteni;

  • Cieni visas reliģijas. katra no tām ir ceļš pie Dieva;

  • Mīliet visus bez šķirošanas. Atzīstiet cilvēci par vienu kopīgu sabiedrību;

  • Turiet tīru jūsu māju un tās apkārtni. Tas nodrošinās veselību un laimi jums un visai sabiedrībai;

  • Nedodiet lūdzējiem naudu. Nodrošiniet viņus ar pārtiku, pajumti, mīlestību un aprūpi slimiem un veciem;

  • Nedodiet un neņemiet kukuli. Nekļūstiet korumpēts;

  • Nekādā gadījumā neattīstiet naidu, skaudību vai greizsirdību;

  • Negaidiet, lai citi rūpējas par jūsu vajadzībām. Kļūstiet vispirms par kalpu sev, un tad kalpojiet citiem;

  • Pielūdziet Dievu. Baidieties no grēka;

  • Ievērojiet Valsts likumus. Esiet priekšzīmīgs pilsonis.

bottom of page