top of page

3H vērtības

 

Mēs diskutējam par cilvēcisko vērtību izkopšanu. Viss, kas šķiet nepieciešams, ir 3-HV: Head (prāta) – Heart (sirds) – Hand (rokas) vērtības. Rokai jārealizē prāta radītās idejas, kuras sirds atzinusi par labām. Šis trīsvienīgais process Vedantā ir aprakstīts kā “Trikaranasudhi”- domas, vārda un darbības tīrība un harmonija.

bottom of page