top of page

5 cilvēciskās vērtības

 

 

 

Satja Sai Babas mācība pamatā ir par vienmēr klātesošo, universālo un dievišķo enerģiju - Mīlestību. Tajā ir balstītas arī 5 vispārcilvēciskās vērtības, kuras katrā cilvēkā ir klātesošas jau piedzimstot. Sai Baba aicina mūs dzīvot saskaņā ar tām:

1.Patiesība (Sathya) – Mīlestība domās: nozīmē būt patiesam domās, vārdos un darbos; sava patiesā "Es", iekšējā mīlestības kodola apzināšanās.

2. Pareiza rīcība (Dharma) -  Mīlestība darbībā: tā atbildība pret sevi, citiem un Dievu; Tas nozīmē darīt īsto lietu īstajā laikā; rīcība, kas izriet no sava patiesā "Es".

3. Miers (Shanti)  - Mīlestība jūtās: tas ir līdzsvarots prāta stāvoklis; tikai domas par Dievu un intensīva mīlestība uz Viņu atnes mieru;  prāts sasniedz mieru, kad nevērtē un nav atkarīgs no vēlmēm.

4. Mīlestība (Prema)  ir mūsu Dievišķuma izpausme: Mīlestība ir augstākā dievišķā enerģija, ko nevar attīstīt bez kalpošanas; Mīlestībai nav robežu, tā ir visuresoša un visu aptveroša - mīlestība ir Dievs.

5. Nevardarbība (Ahimsa) – Mīlestībā saprašanā. Tā ir visa esošā vienotības un Dievišķuma apzināšanās. Kad apzināmies, ka visas būtnes ir daļa no Dieva, kā arī mūsu atspulgi pasaulē, vairs nevēlamies darīt pāri citiem. Tāpat arī sev - nevardarbība izpaužas nevienu neievainojot, domās, vārdos un darbos. Kad esam piepildīti ar mīlestību, nespējam būt vardarbīgi, nevardarbība ir dabiska mīlestības izpausme. 

Visas šīs cilvēciskās vērtības ir savstarpēji saistītas. Sai Baba saka: "Praktizējiet kaut vienu no šīm vērtībām, un jūs iegūsiet tās visas."

Patiesības praktizēšana veicina pareizu rīcību. Pareiza rīcība veicina mieru. Miers veicina mīlestību. Un mīlestība izpaužas nevardarbībā.

bottom of page