top of page

9 soļi pie Dieva

 

Deviņi soļi cilvēka svētceļojumā pie Dieva pa nodošanās un paļāvības taku, ir:

1. Attīstīt vēlmi klausīties Dieva darbu un dažādu bijību izraisošu dievišķu izpausmju godībā un slavā. Tas ir sākums. Tikai atkal un atkal dzirdot par Dievu, mēs varam transformēties un kļūt dievišķi. 
2. Pie sevis apdziedāt Dievu par godu Viņa varenībai un daudzveidīgajiem varoņdarbiem.
3. Domās kavēties pie Dieva, nodoties apcerēm par Viņa skaistumu, diženumu un žēlsirdību.
4. Sākt Dieva pielūgšanu, koncentrējoties uz kāju vai pēdu pagodināšanu.
5. Tas pāriet pilnīgā apmierinātībā ar Dievu, regulārā rituālā pielūgsmē, kuras laikā māceklis gūst iekšēju apmierinājumu un iedvesmu.
6. Māceklis sāk saskatīt iemīļoto Dieva formu, kuru viņam patīk pielūgt, visās būtnēs un priekšmetos, kur vien viņš griežas, un tā viņš attīsta Vandanas attieksmi jeb cieņu pret dabu un visu dzīvo.
7. Nostiprinoties šādam prāta stāvoklim, viņš kļūst par visuzticīgāko kalpu bez kādas pārākuma vai mazvērtības sajūtas.
8. Tas noved meklētāju tik tuvu Dievam, ka viņš jūtas kā uzticības persona un biedrs, kompanjons un draugs, Dieva spēka un žēlastības, triumfa un sasniegumu līdzdalībnieks, Viņa Sakhaa, patiesībā kā tas, par ko reiz bija kļuvis Ardžuna.
9. Kā var secināt, šis ir ievads pēdējam solim pirms pilnīgas atteikšanās jeb Atmanivedanam, pilnīgi pakļaujoties Dieva gribai, ko meklētājs pazīst ar savas attīrītās intuīcijas palīdzību.

 

bottom of page