top of page

9 uzvedības kodeksa punkti

 

Bhagavans Baba, visā pasaulē izplatot Sai kustību, paziņoja arī deviņus uzvedības ieteikumus, kuri apgaismo piekritēju garīgo ceļu:

 

  • Ikdienas meditācija un lūgšana;

  • Pielūgsmes dziedāšana/lūgšanas kopā ar ģimeni reizi nedēļā;

  • Līdzdalība izglītības programmās, kas organizētas biedru bērniem;

  • Iesaistīšanās grupu pielūgsmes programmās vismaz reizi mēnesī;

  • Līdzdalība sociālajā darbā un Organizācijas programmās;

  • Regulāra Sai literatūras studēšana;

  • "Vēlmju griestu" principa praktizēšana un ietaupījumu izmantošana cilvēku labā;

  • Runāt ar visiem klusi un sirsnīgi;

  • Nerunāt sliktu par citiem, īpaši, ja viņu nav klāt.

bottom of page