top of page

Aktivitātes bērniem

 

Ir būtiski vispārcilvēciskas vērtības mācīt bērniem jau agrīnā vecumā, lai izveidotu pamatus, uz kuriem būvēt savu dzīves uztveri, lai šīs vērtības viņu dzīvē būtu pašsaprotamas. 

Ja vēlamies redzēt savus bērnus laimīgus, savu valsti labklājībā un attīstībā, nākotnes politiķus, kas pārvalda valsti ar atbildības sajūtu, mīlestību un godīgumu, ir vērts pievērst uzmanību bērnu garīgajai izaugsmei jau šobrīd.

Satja Sai centra bērnu nodarbības notiek rotaļu, dziesmu un radošu izpausmju veidā, kuru rezultātā bērni apgūst vispārcilvēciskas vērtības, kā arī prasmi apieties ar savām emocijām. Šīs vērtīgās prasmes Sai centrā bērni apgūst jau vairākās paaudzēs un agrāko nodarbību audzēkņi jau ir pieauguši un vada nodarbības nākamās paaudzes bērniem. 

Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
Aktivitātes bērniem
bottom of page