top of page

Dieva vārda atkārtošana

 

Dieva vārda atkārtošana ir drošākais un vieglākais ceļš Dieva realizācijai mūsu laikmetā. Izvēlieties Dieva vārdu sanskritā (mantru), kas Jums ir tuvāks, un atkārtojiet to ciklos pa 108 reizēm. Vizualizējiet Dieva veidolu, kādu Jūs Viņu iztēlojaties, vai tēlu, kas Jums asociējas ar Dieva simbolu un koncentrējiet uz to savu uzmanību. Peldieties svētlaimīgās sajūtās, ko Jūsos rada Dieva klātbūtne, sajūtiet sevī neizmērojamo Dieva mīlestību un žēlsirdību. 

"Ja kāds pastāvīgi gremdēsies apcerē par Dieva formu vai Dieva vārdu, Dievs atcerēsies Viņu, kad tuvosies nāve. Šis cilvēks tiks atbrīvots no dzimšanas un miršanas cikla." Satja Sai Baba

Ja mantra ir īsāka, jūs varat skaitīt to ātrāk. Līdzīgi kā baterijas uzlādējas ātrāk, ja ģenerators griežas lielākā ātrumā. Ja jūs skaitāt mantru lielākā ātrumā, jūsu baterijas arī ātrāk uzlādēsies. Prāts sāks skaitīt to pats automātiski. Atkārtojot Dieva vārdu, ir svarīgi koncentrēties uz to, lai prāts neklejo projām un saglabā koncentrāciju uz Dieva vārdu un tēlu.

bottom of page