top of page

Izglītības aktivitātes

 

Tās ir piecu cilvēcisko vērtību: Patiesības, Pareizas rīcības, Miera, Mīlestības, Nevardarbības studēšana un praktizēšana. Izglītības aktivitātes sastāv no mācību stundām bērniem un vecākiem, skolotāju apmācības un nodarbībām sievietēm.

Šo mācību stundu laikā tiek izmantotas piecas tehnikas. Un tās ir: sēdēšana klusējot (meditācija), universālu tekstu citēšana, rosinošu stāstu lasīšana, grupu aktivitātes un pielūgsmes dziedāšana.

 

„Līdzko jūs apzināsieties cilvēka dzīves mērķi, jūs būsiet spējīgi saprast cilvēciskās vērtības. Cilvēciskās vērtības piedzimst ar cilvēku, ne pirms vai pēc. Cilvēkam ir jājautā sev: „Kas ir dzīves mērķis?”.Tiklīdz viņš atradīs atbildi uz šo jautājumu, viņš būs spējīgs saprast visu citu šajā pasaulē. Cilvēks ir apveltīts ar inteliģenci un zināšanām, bet viņš tur sevi sasaistītu nezināšanas varā, bez izjautāšanas par zināšanu sevī. Ir nepieciešams labot cilvēka domāšanu. Tāpēc ir neatliekama vajadzība izplatīt cilvēciskās vērtības šodien.”  /Satja Sai Baba/

Satja Sai izglītības filosofiju vislabāk raksturo „Educare” jēdziens. Realizēt patieso cilvēka potenciālu un to transformēt. Vārdam „Education” ir divas latīņu saknes: „Educare”- nostiprināt, barot- tas saistās ar ārējo un pasaulīgo izglītību. „Educere”- atklāt un izvilkt laukā cilvēkā esošās Vispārcilvēciskās vērtības, kas parādās kā rakstura skaistums – tas saistās ar garīgo izglītību.

„Abas gan pasaulīgā, gan garīgā izglītība ir nepieciešamas, bez kurām cilvēka dzīvei nav vērtības”. /Satja Sai Baba/

Mūsdienu izglītība balstās uz cilvēka dabu, liekot uzsvaru uz fiziskām prasmēm un mentālām spējām. Satja Sai cilvēcisko vērtību programma uzsvaru liek uz garīgo potenciālu un augstāku iemeslu, kas ir cilvēka ideālu pirmavots. Mērķis šai izglītībai ir dzīvot cilvēcisko un garīgo dzīvi vienlaicīgi. Satja Sai izglītība sevī ietver transformācijas procesu dzīves garumā un nostiprina attiecības starp cilvēkiem, ģimenē, sabiedrībā un visā radībā. Satja Sai izglītība pamudina garīgo transformācijas procesu, kas ved uz izpratni par savu patieso būtību un palīdz dzīvot dzīvi, kas balstās uz Vispārcilvēciskajām vērtībām.

ESSE – Eiropas Satja Sai izglītības institūts iniciē visas izglītības aktivitātes organizējot seminārus, apmācot skolotājus un konsultējot par izglītības jautājumiem.

Satja Sai Rīgas centrs organizē apmācības par Vispārcilvēciskajām vērtībām un Satja Sai izglītības institūta izstrādāto Sevis apzināšanās kursu pieaugušajiem. Reizi gadā tiek organizēta Cilvēcisko vērtību diena Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā Siguldā, kurā iepazīstina ar vispārcilvēciskajām vērtībām plašāku sabiedrību. Satja Sai Rīgas centrs organizē nodarbības bērniem un vecākiem, kurās bērni rotaļu veidā var apgūt cilvēciskās vērtības u.c. izglītības pasākumus.

Ar Satja Sai izglītības aktivitātēm pasaulē plašāk iespējams iepazīties Satja Sai izglītības institūta mājas lapā www.esse-institute.org.

bottom of page