top of page

Garīgās prakses

 

Satja Sai garīgās prakses ietver garīgu dziesmu un mantru dziedāšanu, meditāciju, lūgšanas, Dieva vārda atkārtošanu un kalpošanu.  Satja Sai centrā mēs dalāmies pieredzē, kā izprotam un pielietojam Sai mācību dzīvē, kā arī dziedam garīgas dziesmas - badžanas, tautasdziesmas, dažādas sakrālas dziesmas un mantras. Garīgo praksi (sadhanu) cilvēks pilda gan individuāli, gan kolektīvi, turklāt, pildot garīgo praksi kopā, tai ir vēl lielāks spēks.

Garīgās dziesmas (badžanas) 

Badžanu dziedāšana ir kolektīva Dievu slavinošu dziesmu dziedāšana. Badžanas ir dzīvespriecīgas, sajūsminošas, iedvesmojošas. Dziedot par Dieva neizmērojamo žēlsirdību, mīlestību un dāsnumu, mēs vairojam šīs īpašības sevī. Badžanas atver sirdi, tās atbrīvo no ego, tramīgām domām, slinkuma un slimībām. Tās vairo sirsnību, labvēlību, prieku, iedvesmu  un iekšēju laimes un miera sajūtu.

 

Gaismas meditācija ir prakse, ko var veikt kolektīvi vai vienatnē. Tā ļauj dievišķajai gaismai ieplūst cilvēkā, attīrīt un izgaismot pašu cilvēku, kā arī visu, kas viņam apkārt.

Dieva vārda atkārtošana ļauj savienoties ar Dievu. Cilvēks nevar izprast Dievu, bet var kļūt par Dievu, savienojoties ar Viņu un ielaižot sevī dievišķās vibrācijas. Dieva vārda atkārtošana notiek senindiešu valodā - sanskritā, kas ir vienīgā valoda, kas ietver tieši objektu nozīmi skaņas vibrācijās, kas atbilst šo objektu vibrācijām. Tādejādi, atkārtojot Dieva vārdu sanskritā, cilvēks tieši rada sevī šī vārda nozīmi - kļūst par šo dievišķo enerģiju.

 

Gajatrī mantras skandēšana dod Augstāko aizsardzību un vadību, attīsta intelektu, vairo dzīves spēku, attīra uzkrāto karmu. Gajatrī ir visu dievišķības formu iemiesojums. Gajatrī nepieder nevienai kastai, sektai vai reliģijai kā tādai. Tā ir universāla savās iespējās. 

bottom of page