top of page

Kalpošanas aktivitāte

 

Kalpošana ir garīga disciplīna. Tā ir mīlestība darbībā; mīlestība uz visu dzīvo, īpaši, uz cilvēkiem. 

To veido palīdzība neaizsargātākajiem ar nesavtīgu kalpošanu, jo kalpot cilvēkam ir labākais veids, kā kalpot Dievam. Cilvēki ir viena ģimene, neviens visā pasaulē nav ārpus tās.

Kalpošanas mērķis ir uzlabot fizisko un psiholoģisko labklājību bez jebkāda sludināšanas mērķa. Kad to uzņemas bez jebkāda savtīga mērķa, tā kļūst svēta.

 

"Kā interesēs jūs veicat brīvprātīgo kalpošanu?

Jūs veicat brīvprātīgo kalpošanu sevis dēļ.

Nododieties kalpošanai tā, lai apzinātos Dievišķo sevī,

tā, lai jūs varat atbrīvoties no jūsu ego,

tā, lai jūs varat izprast sevi

un saņemt atbildi uz jautājumu: 

"Kas es esmu?"

Veicot kalpošanu kopīgiem spēkiem, iespējams palīdzēt daudz plašākā mērogā. Kopīgas kalpošanas burvība ir, ka katrs var dot savu ieguldījumu, palīdzēt kaut ar mazumiņu, bet, darbojoties kopā, iespējams realizēt liela mēroga projektus.

Satja Sai Rīgas centrs organizē brīvprātīgo darbu, lai palīdzētu sieviešu patversmei, bezpajumtniekiem, dzīvnieku patversmēm, vides sakopšanas darbus u.c. 

Aicinām piedalīties Satja Sai Rīgas centra kalpošanas aktivitātēs:

1. Trūcīgo barošana katru sestdienu bezpajumtnieku patversmē - paciņas ar augļiem un našķiem 50 gab.
2. Ziemassvētkos un Lieldienās dodamies uz sieviešu nakts patversmi - sniedzam koncertu, dalām svētku paciņas 90 gab. un komunicējam ar nakts patversmes sievietēm.

bottom of page