top of page
 

 

Satja Sai mācības pamatā ir mācība par Mīlestību, kurā balstās piecas cilvēciskās vērtības - patiesība, miers, mīlestība, pareiza rīcība un nevardarbība. Tās veido mūsu garīgumu un raksturu. Lai varētu realizēt šīs vērtības dzīvē, tiek praktizētas dažādas garīgas prakses: meditācija, lūgšanas, mantru skandēšana, garīgas sarunas, elpošanas vingrinājumi, Dieva vārda atkārtošana un garīgi dziedājumi, kā arī kalpošana sabiedrībai un videi. Satja Sai Baba aicina katru cilvēku praktizēt to reliģiju un garīgo praksi, kas viņam ir tuvāka, un darīt to no visas sirds! Visas reliģijas ved vienā virzienā, bet panākumi šajā ceļā ir atkarīgi no katra paša centības un nodošanās. 

Cilvēciskās vērtības nevar praktizēt, lasot grāmatas vai klausoties lekcijas. Tās jāattīsta, pieliekot savas pūles. Īsta izglītība svēta visu, ko jūs sakāt, kā arī katru jūsu domu un darbību. Pazemība ir pamatprincips. Vispirms attīstiet pazemību. Pakļaujiet ķermeni. Atveseļojiet sajūtas. Apturiet prātu. Šī ir nemirstības atslēga. /Satja Sai Baba/

bottom of page