Organizācijas mērķi

 

Satja Sai organizācija nav ne evanģēliska, ne misionāra. Tās galvenie mērķi ir šādi:

1) palīdzēt indivīdam:

  • apzināties savu dievišķo dabu un attiecīgi uzvesties;

  • ikdienas dzīves praksē ieviest dievišķo mīlestību un labas īpašības, un tādējādi:

  • savu dzīvi piepildīt ar prieku, harmoniju, skaistumu, pieklājību, izcilām cilvēciskām īpašībām un pastāvīgu laimi;

 

2) panākt to, ka visu cilvēcisko attiecību pamatā ir Satjas (Patiesības), Dharmas (Pareizas rīcības), Prēmas (Mīlestības), Šānti (Miera) un Ahimsas (Nevarmācības) principi;

 

3) ticīgajos pamodināt lielāku sirsnību pret savu reliģiju un lielāku praktisku nodošanos tai.

 

Šos mērķus var sasniegt sekojošā veidā:

  • ievērojot četrus principus, ko pasludinājis Bhagavans Šrī Satja Sai Baba:

ir tikai VIENA reliģija - mīlestības reliģija;

ir tikai VIENA valoda - sirds valoda;

ir tikai VIENA kasta - cilvēku kasta;

ir tikai VIENS Dievs, un Viņš ir visuresošs;

  • pastāvīgi atceroties Dievu un uz visu radību skatoties vienīgi kā uz Dieva izpausmi dažādās formās;

  • akcentējot visu reliģiju būtisko vienību un nostiprinot pareizu izpratni par to, ka visas reliģijas balstās uz mīlestību;

  • jebkuru darbību uzskatot par kalpošanu Dievam;

  • visas dzīves problēmas kārtot, izejot no dievišķās mīlestības attiecībām - izpratnes, līdzjūtības, iecietības, gatavības palīdzēt utt.;

  • visu darbību pamatā liekot mīlestību uz Dievu, bailes no grēka un stingri ievērojot sabiedrisko morāli;

  • iesaistoties garīgās audzināšanas un kalpošanas aktivitātēs gan individuālā, gan sabiedriskā līmenī organizētā un sistemātiskā veidā, negaidot nekādu materiālu atlīdzību vai atzinību, bet vienīgi, lai iegūtu Dieva mīlestību un žēlastību.