top of page

Organizācijas mērķi

 

Satja Sai organizācija nav ne evanģēliska, ne misionāra. Tās galvenie mērķi ir šādi:

1) palīdzēt indivīdam:

  • apzināties savu dievišķo dabu un attiecīgi uzvesties;

  • ikdienas dzīves praksē ieviest dievišķo mīlestību un labas īpašības, un tādējādi:

  • savu dzīvi piepildīt ar prieku, harmoniju, skaistumu, pieklājību, izcilām cilvēciskām īpašībām un pastāvīgu laimi;

 

2) panākt to, ka visu cilvēcisko attiecību pamatā ir Satjas (Patiesības), Dharmas (Pareizas rīcības), Prēmas (Mīlestības), Šānti (Miera) un Ahimsas (Nevarmācības) principi;

 

3) ticīgajos pamodināt lielāku sirsnību pret savu reliģiju un lielāku praktisku nodošanos tai.

 

Šos mērķus var sasniegt sekojošā veidā:

  • ievērojot četrus principus, ko pasludinājis Bhagavans Šrī Satja Sai Baba:

ir tikai VIENA reliģija - mīlestības reliģija;

ir tikai VIENA valoda - sirds valoda;

ir tikai VIENA kasta - cilvēku kasta;

ir tikai VIENS Dievs, un Viņš ir visuresošs;

  • pastāvīgi atceroties Dievu un uz visu radību skatoties vienīgi kā uz Dieva izpausmi dažādās formās;

  • akcentējot visu reliģiju būtisko vienību un nostiprinot pareizu izpratni par to, ka visas reliģijas balstās uz mīlestību;

  • jebkuru darbību uzskatot par kalpošanu Dievam;

  • visas dzīves problēmas kārtot, izejot no dievišķās mīlestības attiecībām - izpratnes, līdzjūtības, iecietības, gatavības palīdzēt utt.;

  • visu darbību pamatā liekot mīlestību uz Dievu, bailes no grēka un stingri ievērojot sabiedrisko morāli;

  • iesaistoties garīgās audzināšanas un kalpošanas aktivitātēs gan individuālā, gan sabiedriskā līmenī organizētā un sistemātiskā veidā, negaidot nekādu materiālu atlīdzību vai atzinību, bet vienīgi, lai iegūtu Dieva mīlestību un žēlastību.

bottom of page