top of page

 

 

 

          Satja Sai organizācija ir nodibināta 1965.gadā Indijā, Prašānti Nilajamā, kur joprojām atrodas šīs visu pasauli aptvērušās Organizācijas galvenā mītne. Sai organizācija 3.pasaules konferencē (1981.gada janvārī) izstrādāja Noteikumus ārzemju organizācijām, kuri ir papildināti un nedaudz mainīti 4. (1983.g.) un 6.(1995.g.) pasaules konferencē .

    Šī ir garīga organizācija, nevis reliģiska kopiena. Sai kustība nav reliģija. Sai organizācijā nav ne atalgotu amatpersonu, ne garīdznieku, ne rituālu reliģijās un baznīcās pieņemtajā nozīmē. Zemēs ārpus Indijas uzsvars tiek likts nevis uz rituāliem, bet uz Sai garīgo mācību, integrējot to savas tautas kultūrā. Ikvienam Sai organizācijas biedram ir ieteikts būt piederīgam tai reliģijai, kurā viņš piedzimis vai izvēlējies, jo Sai organizācija atzīst visas reliģijas un pieņem jebkuras reliģijas piederīgos. Tā ir dibināta tādēļ, lai veicinātu harmonisku attieksmi starp reliģiskajām institūcijām un darītu zināmu Satja Sai Babas mācības universalitāti.

     Sai organizācijas galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam apjēgt un izpaust savu dievišķo dabu gan individuāli, gan sabiedriskās attieksmēs, un parādīt ceļus, kā to panākt. Satja Sai organizācijas mācības pamatā ir indiešu klasiskā filozofija. Bhagavans Šri Satja Sai Baba akcentē t.s. Vispārcilvēciskās vērtības  - patiesību, godīgumu, mieru, mīlestību un nevardarbību, kas jāievēro katram pašam savā dzīvē un ar savu piemēru jārāda tās citiem, aktīvi darbojoties visās cilvēku dzīves jomās, lai pārvarētu pašreizējo morālo pagrimumu, materiālisma diktēto patērētāju morāli un ētisko vērtību devalvāciju.

           

bottom of page