top of page

Vēstījums

     Sai Baba nepieder nevienai reliģijai un nesludina nevienu no tām. Viņa misija, atzīstot visas reliģijas, sniedzas pāri reliģijām. Tā domāta, lai parādītu cilvēkam ceļu, kā izprast viņa patieso Dievišķo Dabu, cienot universālo garīgo mācību, kas ir klātesoša visās reliģijās.

Sai Baba negaida, lai sekotāji viņu pielūdz. Viņš iesaka katram pielūgt Dievu tādā formā, kāda tam pēc viņa/viņas izglītības un kultūras piederības šķiet saistoša. Šis process turpinās, kamēr meklētājs izšķiras par labu garīgumam, kas sniedzas pāri jebkurai reliģijai, tādējādi pārejot no ārējiem meklējumiem uz iekšējiem.

“Esmu nācis, lai iedegtu mīlestības lampu jūsu sirdīs, lai redzētu, kā tā spīd dienu no dienas ar pieaugošu spožumu.

Es neesmu nācis runāt kādas konkrētas garīgās prakses vai indiešu filozofijas vārdā.

Es neesmu nācis kādas publiskas misijas, jebkādas sektas, konfesijas vai cita iemesla dēļ, nedz arī nācis pulcēt jebkādas mācības sekotājus.

Es neesmu domājis piesaistīt mācekļus vai pielūdzējus savā draudzē vai jebkurā draudzē.

Es esmu atnācis stāstīt par Universālo Ticību, par Dievišķo Apziņu, par Mīlestības ceļu, par Mīlestības filozofiju, par Mīlestības pienākumu.”

Mūsdienu cilvēkiem saprotamā veidā Sai Baba izskaidro Vēdas, Vēdāntu, Šāstras, Purānas, Gītu u.c. - visas kultūras pasaulē zināmās un apbrīnotās senās Indijas gudrības. Latviešiem tās vienmēr bijušas tuvas. Latviešu un lietuviešu valodu radniecība ar sanskritu nepārprotami norāda uz baltu tautu un indiešu kopīgām saknēm senatnē. Mūsu tautas garīgais mantojums liecina par indiešiem līdzīgu pasaules uztveri.

bottom of page